GDPR

Zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Velmi si vážíme Vaší důvěry a ochraně osobních údajů před neoprávněným nakládáním věnujeme maximální pozornost – využíváme k tomu nejvyšších bezpečnostních standardů.

Pension Vráž (dále jen „hotel“) plně respektuje Vaše soukromí a bere na vědomí Vaše obavy týkající se důvěrnosti informací, které poskytujete při používání této a dalších webových stránek, především u online rezervace či při procesu check-in a vyplnění registračního formuláře na hlavní hotelové recepci.

Hotel se Vám tímto zavazuje, že nebude poskytovat Vaše osobní údaje třetím osobám.

Vámi zadané osobní údaje jako jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo apod, nebude šířit ani prodávat žádné jiné společnosti k jakémukoliv použití. Informace, které nám poskytnete, budou považovány za důvěrné a budou použity pouze interně v rámci naší společnosti.

Proti ztrátě, zneužití či přepisu informací, které jsme od Vás na našich webových stránkách či registračních formulářích získali, máme stanoveny interní předpisy a procesy.

Všechny informace obsažené na webových stránkách a jednotlivých webových stránkách hotelu, včetně designu, grafiky a textu, jsou vlastnictvím hotelu a jsou chráněny autorským právem. Všechny ostatní ochranné známky, názvy společností, názvy produktů a loga uvedené na webových stránkách jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků.

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme, že v souvislosti s Vaším pobytem provádíme zpracování Vámi zadaných osobních údajů.
Jedná se o údaje, které předáváte na recepci při ubytování pro zápis do Knihy hostů, nebo prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách www.pensionvraz.cz/rezervace. Tyto údaje jsou evidovány v informačním systému hotelu po dobu vašeho pobytu a po dobu nám ukládající zákon pro plnění právních povinností vůči Obecnímu úřadu, Cizinecké policii a Finančnímu úřadu.
Pro zjednodušení ubytování a evidenci stálých klientů je uchováváme i pro vaši další případnou návštěvu.
Osobní údaje nevyužíváme k zasílání informačních emailů a nabídek.
Máte právo na jejich výpis, opravu, výmaz, omezení zpracování, podání námitky, odvolání souhlasu a podání stížnosti.

Správcem osobních údajů je Pension Vráž – Karel Endršt, Pražská 342, Vráž 267 11.
Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: info@pensionvraz.cz, tel: +420 311 672 424.